top of page
pixb_27_edited.jpg
pematrade_logo_bez_pozadi.png

Dodáváme produkty nejvyšší kvality

Náš sortiment

Vzhledem k široké škále předních výrobců jsme schopni našim zákazníkům nabídnout cenově velmi zajímavé produkty. Našimi hesly jsou rychlost, kvalita a individuální přístup ke každému obchodnímu partnerovi, můžeme tak být ideální volbou právě pro Vás. Dalším důvodem proč volit z našich služeb je komplexnost dodávek zahrnující veškeré přidružené příslušenství, díky čemuž všechny Vaše starosti s dodávkou jednoduše přesunete na nás. Všichni naši dodavatelé jsou držiteli certifikace ISO 9001:2016 a ISO 9002, garantujeme tak tu nejvyšší kvalitu.

tuv-sud-iso9001
foto_1_uprava_com.jpg

Naše společnost nejčastěji zajišťuje dodávky níže uvedených typů armatur a hutního materiálu:

ISO 9001:2016
ISO 9002

ŠOUPÁTKA

 • třmenová

 • víková

 • nožová

 • regulační

 • brýlová

Šoupátka jsou plně uzavírací armatury. Jejich použití pro regulaci toku se proto nedoporučuje. Šoupátka se skládají ze tří základních částí, jimiž jsou těleso, víko a klín. K uzavření toku média dochází při plném dosednutí klínu na sedlo v tělese armatury. K ovládání řadových šoupátek menších světlostí se často používá ruční kolo, u větších světlostí slouží k uzavírání průtoku většinou automatizované elektro nebo pneupohony. Šoupátka dělíme podle konstrukčního provedení na třmenová a víková, se stoupajícím nebo s nestoupajícím vřetenem a šoupátka nožová. Existují i další typy šoupátek, jako jsou šoupátka regulační (neslouží pro uzavření průtoku) pro specifické druhy provozu (jaderná energetika, plynárenství a teplárenství) nebo speciální šoupátka brýlová, která své uplatnění nacházejí v hutnictví.

Oblast použití

Šoupátka jsou určena pro širokou oblast použití a nepřeberné množství pracovních médií jako jsou vzduch, pitná voda, odpadní voda, vodní pára, zemní plyn, ropa a další ropné produkty, neagresivní plyny a jiné.

Možnosti připojení do potrubí:

 • přivařovací - dle ASME B16.25, EN 12 627

 • přírubové – dle ASME B16.5, ASME B16.47, EN 1092-1, GOST 33259-2015, ISO 7005-1

 • závitové – dle ASME B1.20.1

KULOVÉ KOHOUTY

 • měkkotěsnící s plovoucí koulí

 • TRUNNIONY s uložením na čepech nebo deskách

Kulové kohouty jsou armatury sloužící k plnému otevření nebo uzavření průtoku média v potrubním systému. Tento typ armatur se skládá ze dvou základních částí: tělesa a koule. Těleso se skládá z několika dílů a ty mohou být nerozebíratelné (svařované spoje) nebo rozebíratelné (šroubované spoje). Koule je vždy tvořena jedním kusem materiálu (litá nebo kovaná). V závislosti na typu pracovní látky v potrubí může být povrch koule opatřen speciálními materiály zvyšující její odolnost a tím i životnost celé armatury. Základními dvěma typy kulových kohoutů jsou kohouty měkkotěsnící s plovoucí koulí a varianta TRUNNION s uložením na čepech nebo na deskách.

Oblast použití

Nejčastější provozní média pro použití kulových kohoutů jsou voda, ropa a ropné produkty a zemní plyn.

Možnosti připojení do potrubí:

 • přivařovací - dle ASME B16.25, EN 12 627

 • přírubové – dle ASME B16.5, ASME B16.47, EN 1092-1, GOST 33259

 • závitové - dle ISO 228-1, ASME B1.20.1

VENTILY

 • uzavírací

 • regulační

 • zpětné

 • pojistné

Uzavírací ventily jsou armatury sloužící k plnému uzavření nebo otevření průtoku provozní látky v potrubním systému. Ventily se skládají ze tří základních částí, jimiž jsou těleso, víko a kuželka. Těleso je vždycky vyrobeno z jednoho kusu, jedná se o odlitek nebo výkovek. Regulační ventily jsou armatury s regulační funkcí průtoku provozní látky v potrubí. Tyto ventily se využívají v širokém spektru odvětví, zejména pak v provozech s nároky na plynulou funkčnost systému při vysokém tlaku a teplotě. Ovládání uzavíracích a regulačních ventilů může být ruční (kolem) nebo automatizované elektropohony či pneupohony. Na rozdíl od výše zmíněných druhů ventilů jsou zpětné ventily podobně jako zpětné klapky ovládány samočinně, tzn., není potřeba ovládacích prvků ke správnému fungování armatury.

Oblast použití

Nejčastější provozní média pro použití ventilů jsou voda, vodní pára, mořská voda, zemní plyn a další neagresivní plyny.

Možnosti připojení do potrubí:

 • přivařovací – dle EN 12 627

 • přírubové – dle EN 1092-1, GOST 33259-2015, ISO 7005-1

KLAPKY

 • uzavírací

 • zpětné motýlkové

 • zpětné odběrové

 • škrtící centrické

 • zpětné

Uzavírací klapky jsou armatury, které slouží k plnému uzavření nebo otevření průtoku potrubím. Na základě polohy talíře se tyto armatury mohou také používat pouze k regulaci průtoku média. Na základě technických parametrů můžeme uzavírací klapky rozdělit na uzavírací klapky s jednou excentricitou, s dvojitou excentricitou a s trojitou excentricitou.

Zpětné klapky jsou samočinné armatury, které zabraňují zpětnému proudění média v potrubí. Podobně jako u předcházejících se tento druh klapek využívá zejména v energetice a v chemickém průmyslu. V závislosti na agresivitě pracovního prostředí se dají zpětné klapky využívat i v dalších oblastech, závisí pak zejména na materiálovém provedení tělesa a talíře.

Zpětné motýlkové klapky jsou samočinné armatury, které zabraňují zpětnému proudění média v potrubí. Jejich využití se uplatňuje především v provozu s nežádoucím zpětným prouděním, kde tyto klapky ochraňují zařízení jako čerpadla a ventilátory. Ovládání klapky je spontánní, při zpětném tlaku média na talíř se klapka automaticky uzavře.

Oblast použití

Klapky jsou určeny pro široké spektrum médií, jako jsou odpadní voda, pitná voda, vodní pára, zemní plyn a pro mnohé další. Jednotlivé komponenty klapky je možné opatřit povrchovými úpravami, díky nimž klapky budou splňovat i náročnější podmínky pro provoz agresivnějších médií (např. mořská voda).

Zpětné odběrové klapky jsou vysoce specifické armatury, které se využívají k zamezení zpětného proudění v odběrových potrubích u parních turbín. Každá tato klapka je originálním kusem a její design se navrhuje přesně pro parametry daného provozu. Jedinečnost konstrukce těchto klapek umocňuje nemožnost použití odlitků. Zpětné odběrové klapky pracují samočinně, bezpečnost uzavření talíře však povětšinou zajišťuje přídavný pohon.

Možnosti připojení do potrubí:

 • přivařovací – dle EN 12627, ASME B16.25

 • přírubové – dle EN1092-1, GOST 12815-80, ISO 7005-1, ASME B16.5, ASME B16.25

Škrticí klapky centrické jsou armatury používané pouze pro regulaci průtoku média.

HUTNÍ MATERIÁL

- příruby, trubky, kolena, T-kusy, klenutá dna, ohyby a další příslušenství

Kromě armatur jsme taktéž dodavatelem hutního materiálu a příslušenství potřebného pro komplexní dodávku Vaší objednávky.